تلفن تماس : 09120321063

پاسخ های تشریحی سوالات شانزدهمین المپیاد زیست شناسی

المپیاد زیست شناسیپاسخ های سوال های 4 و 7 ویرایش شد.

با توجه به تاخیر باشگاه دانش پژوهان جوان در اعلام کردن کلید سوالات المپیاد زیست شناسی و درخواست های مکرر بازدیدکنندگان سایت برای اعلام پاسخ ها، پاسخ برخی از سوالات آزمون مرحله اول شانزدهمین المپیاد زیست شناسی کشور را در ادامه قرار میدهیم. 

لازم به ذکر است این پاسخ ها قطعی نیستند و آنچه که در همه المپیاد ها و بالاخص المپیاد زیست شناسی دیده می شود این است که در مورد برخی از سوال ها، افراد مختلف نظرات متفاوتی می توانند داشته باشند.

سوالات مرحله اول شانزدهمین المپیاد زیست شناسی را می توانید از این بخش دریافت کنید: کلیک کنید

  مولفین : رضا نصیرپور  ،  میثم شریفی

 پاسخ سوال 1 دفترچه کد 1 المپیاد زیست شناسی:
مهم ترین ماده آلی موجود در شیره خام آمینو اسید ها بوده و مهم ترین ماده آلی موجود در شیره پرورده قند ساکارز است. پس گزینه ج صحیح است

توضیحات : آب و مواد محلول که توسط ریشه از خاک جذب می‌شوند. نهایتا در آوندهای چوبی جریان پیدا کرده و شیره خام را تشکیل می‌دهد. این شیره محلول بسیار رقیقی است و غلظت آن حدود 0.1 تا 2 گرم در لیتر تغییر می‌کند. فشار اسمزی آن 1 بار و کمتر از آن است. در این شیره علاوه بر نمکهای کانی چندین ترکیب آلی و بویژه اسیدهای آمینه و آمیدها که از احیاء نیتراتها در ریشه حاصل شده‌اند، وجود دارد. غلظت شیره خام در بهار بیشتر از پاییز است. به عنوان مثال شیره درخت گلابی در پاییز محتوی 0.04 گرم در لیتر و در بهار 0.23 گرم در لیتر املاح معدنی بوده است.


پاسخ سوال 2 دفترچه کد 1 المپیاد زیست شناسی: بدون شک در هر جهشی که در ماده ژنتیک رخ می دهد، احتمال مفید بودن جهش بسیار اندک است، پس به راحتی می توان با رد کردن صحت مورد III تمام گزینه ها به جز گزینه ی الف را رد کرد. بعد ها با این مسئله آشنا خواهید شد که تعداد زیاد می توکندری ها اصلی ترین عامل تاثیر اندک جهش های میتوکندریایی در بیماری هاست. پس گزینه الف صحیح است


 

 پاسخ سوال 3 دفترچه کد 1 المپیاد زیست شناسی: با توجه به تصویری که در بیشتر کتاب ها از جمله بیولوژی کمپبل و سولومون به چشم می خورد با اطمینان می توان گفت مسیر حرکت خون و آب در غشا های تنفسی برعکس همدیگر است پس مورد III غلط بوده و گزینه های الف و ه حذف هستند. مورد IV در مورد پوشش آبششی یا اپرکولوم است که در ماهی هایی چون کوسه ها وجود ندارد:
( the sharks, rays and relatives (elasmobranch fishes) lack opercula completely - از ویکیپدیا ) 
پس احتمالا می توان گفت مورد IV نیز نادرست بوده و پاسخ صحیح گزینه د است.


 

 پاسخ سوال 4 دفترچه کد 1 المپیاد زیست شناسی: استامینوفن یا همان پاراستامول توسط سیستم سیتوکروم p450 متابولیزه ( هیدروکسیله ) می شود و با توجه به اینکه جایگاه اصلی سیستم سیتوکروم P450 در سلول های کبد انسان، در شبکه اندوپلاسمی ، میتوکندری و میکروزوم ها است می توان گفت پاسخ شبکه اندپلاسمی یا میتوکندری است.

N-hydroxylation and rearrangement, then GSH conjugation, accounts for less than 15%. The hepatic cytochrome P450 enzyme system metabolizes paracetamol, forming a minor yet significant alkylating metabolite known as NAPQI (N-acetyl-p-benzo-quinone imine)(also known as N-acetylimidoquinone).[43][75] NAPQI is then irreversibly conjugated with thesulfhydryl groups of glutathione.[75]

 

منابع:  منبع : متابولیسم استامینوفن

دوستان حواسمون باشه وقتی می گیم شبکه اندوپلاسمی صاف دارو ها رو هیدروکسیله می کنه منظورمون این نیست که هر دارویی فقط تو شبکه اندوپلاسمی صاف هیدروکسیله مشه و بس....

تو زیست شناسی فقط 1 اصل وجود داره اونم اینه: در زیست شناسی هیچ اصلی وجود ندارد


 

پاسخ سوال 5 دفترچه کد 1 المپیاد زیست شناسی: عنوان فصل 25 فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر که به آبسیزیک اختصاص دارد اینگونه است:
Abscisic acid: A Seed maturation and an antistress signal
که می تواند موید صحت گزینه ب باشد یعنی مقاومت در تنش های آبی
توجه: گزینه ج نیز می تواند پاسخ صحیح باشد


 

پاسخ سوال 6 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی : ریزوئید ساختاری که از سایر گزینه ها متفاوت است. گزینه ج پاسخ صحیح است.


 

پاسخ سوال 7 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی : خون بلافاصله بعد از ورود به طحال وارد ترابکولا می شود و پس از آن به ترتیب از پولپ سفید و پولپ قرمز عبور می کند پس گزینه الف پاسخ صحیح این سوال است.

شکل از بافت شناسی جان کوئیرا: ( صفحه 246 )

گردش خون در طحال

 


 

پاسخ سوال 8 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی: با توجه به شکل زیر به راحتی می توان حلزون را از بین گزینه ها حذف کرد. می دانیم که پلاناریا نیز جانوری بسیار ابتدایی بوده و دارای تبادلات پوستی می باشد لذا فقط ملخ و کرم خاکی می مانند که بر اساس شکل های مختلف نیز هر دو دارای تمام موارد نام برده شده هستند. پس گزینه ب پاسخ صحیح این سوال می باشد

آناتومی داخلی حلزون

 


 

پاسخ سوال 9 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی: آکرومگالی بیماری ای است که در اثر پرکاری غده هیپوفیز و ترشح بیش از حد هورمون رشد به وجود می آید: پاسخ صحیح گزینه ج است


 

پاسخ سوال 10 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی: باتوجه به شکل زیر از کتاب جنین شناسی لانگمن  می توان مورد III صحیح است.

فولیکول تخمدانی

از طرفی در رابطه با مورد II می توان گفت این مورد نادرست است چون فولیکول بدوی حاوی اووسیت اولیه است. با اکتفا به همین دو مورد می توان گفت گزینه ب صحیح است.

 


 

 پاسخ سوال 11 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی: گزینه ب


پاسخ سوال 12 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی: گزینه الف صحیح است. 72 کیلو دالتون یعنی 72000 دالتون که تقسیم بر 100 می شود 720 آمینو اسید. با توجه به دو رشته بودن مارپیچ آلفا، این عدد تقسیم بر 3/6 و تقسیم بر 2 می شود 540 آنگستروم که برابر با 54 نانومتر است - پس پاسخ صحیح گزینه الف است


 پاسخ سوال 13 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی : گزینه ج. آنزیم هیچ تفاوتی نمیکند پس جهش نداریم. اگر در جوانه جهش باشد همه سیب ها عوض می شوند. متیله شدن ژن ها را غیر فعال می کند


  پاسخ سوال 14 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی: گزینه د: در پاسخ به خشکی ریشه باید عمقی می شد تا آب بیشتری از عمق زمین جذب کند فتوسنتز c3  در مقابل خشکی آسیب پذیر است


 پاسخ سوال 15 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی


 پاسخ سوال 16 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی: یکی از رشته ها به صورت قطعه قطعه است نه پیوسته اولین آنزیم آر ان آ پلی مراز است توالی رشته ها کاملا متفاوت است آنزیم های DNA پلی مراز مختلف درهر دو جهت ویرایش را انجام می کنند. گزینه ج پاسخ صحیح است


 پاسخ سوال 17 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی: DNA لیگاز آنزیمی است که با مصرف ATP پیوند بین دو باز را برقرار می کند که در رونویسی نیازی به این آنزیم وجود ندارد. آنزیم هلیکاز در رونویسی کاربردی ندارد چون خود آنزیم RNA پلیمراز دارای خاصیت هلیکازی است. ( حذف گزینه های د و ه ) وجود پرایمر از جنس RNA برای رونویسی نیاز نیست ( حذف گزینه الف ) 

در مورد گزینه های ب و ج : آنزیمی که به نام RNA polymerase در رونویسی کاربرد دارد هیچ نقشی در فرآیند همانند سازی DNA ندارد پی می تواند گفت گزینه ج نیز رد شده و گزینه صحیح، گزینه ب است.

ولی می توان از این دید نیز موضوع را نگریست که آنزیم primase که در همانند سازی نقش دارد نوعی RNA polymerase است که در این صورت گزینه ج پاسخ صحیح می شود.

( به احتمال زیاد گزینه ب و به احتمال کمتر گزینه ج پاسخ صحیح است )


پاسخ سوال 18 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی: --   گزینه ب پاسخ صحیح است


پاسخ سوال 19 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی: گزینه الف


عوارض چاقی :

- بیماری کبد چرب: در اثر چاقی، چربی بیشتری در ساختار کبد وارد می شود که این تجمع چربی در کبد، می تواند باعث ایجاد التهاب و حتی تخریب بافت کبد شود و نهایتاً به بیماری نارسایی کبدی (سیروز) منجر شود، حتی اگر فرد هم زمان از مشروبات الکلی  استفاده نکند( زیرا کبد چرب و سیروز کبدی بیشتر در افرادی که مقادیر زیادی الکل مصرف می کنند، بروز می کند).

- سایش مفاصل (استئوآرتریت): در افراد چاق به علت افزایش فشار وارده بر مفاصل(خصوصاً مفاصل زانو،  ران و مهره های پایین کمری)، غضروف مفصلی تخریب شده و باعث ایجاد درد مفصل  و سفتی آنها می شود.

- توقف تنفس در خواب ( آپنه آ ) : توقف تنفس در خواب، خصوصاً در افراد چاقی که زیاد  خور خور  می کنند، دیده می شود.  این افراد به هنگام خواب شبانه، به علت انسداد مسیرهای هوایی ریه ها، برای مدت کوتاهی دچار توقف تنفس شده و مکررا در طول شب بیدار می شوند. در نتیجه خواب با کیفیتی در شب ندارند و در طول روز نیز به علت اختلال در خواب شبانه ی خود، دچار گیجی بوده و مرتب چرت می زنند. تحقیقات نشان داده، بیشتر افرادی که دچار وقفه ی تنفسی در خواب می شوند، دارای اضافه وزن بوده و گردنی بزرگ و راه هوایی باریکی دارند.

- سکته ی مغزی: چاقی باعث تصلب شرائین و رسوب چربی در جدار سرخرگ ها می شود که می تواند سرخرگ های مغزی را نیز درگیر کند و باعث تنگ شدن عروق مغزی شود. حالا اگر لخته ی خونی  در این عروق باریک ایجاد شود، می تواند به طور ناگهانی باعث انسداد جریان خون به منطقه ای از مغز شما شده و منجر به سکته ی مغزی  گردد.

 منبع: کلیک کنید


 پاسخ سوال 20 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی: دیواره بطن = گزینه ه


 پاسخ سوال 21 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی: فقط غلظت مواد در تعیین فشار اسمزی و فشار خون موثر است نه جرم آن ها : گزینه د


پاسخ سوال 22 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی: گزینه الف


 پاسخ سوال 23 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی: می دانیم آنزیم RNA polymerase نقشی در تنظیم بیان ژن ندارد پس با قطعیت می توان گفت مورد IV و در نتیجه گزینه های د و ه نادرست هستند. پروتئین های هیستونی فقط از طریق تغییر در فشرده سازی DNA می توانند در تنظیم بیان ژن نقش داشته باشند که در این صورت نیز به هیچ وجه نمی توانند روی دو ژن اثری متفاوت داشته باشند پس مورد III و گزینه های ج و ب نیز حذف می شوند و تنها چیزی که باقی می ماند گزینه الف است.


پاسخ سوال 24 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی: اولین مرحله از بوم شناسی بازسازی، بازگرداندن شرایط فیزیک و غیر زیستی محیط به شرایط عادی است - گزینه ب


 

پاسخ سوال 25 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی: گزینه الف = 1لیتر


پاسخ سوال 26 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی: مورد I مطمئنا صحیح بوده و مورد II مطمئنا نادرست است. ( در دمای پایین باید سیالیت غشا بیشتر شود. برای این امر، نیاز است اسید های چرب با زنجیره خمیده ( غیر اشباع سیس ) بیشتر شوند. پس همه گزینه ها به جز گزینه های الف و ب حذف می شوند. پاسخ یکی از گزینه های الف یا ب خواهد بود.


 پاسخ سوال 27 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی: بر اساس فیزیولوژی گایتون سر میوزین فعالیت ATPase دارد

گزینه د - شکل زیر که قسمتی از بخش II فصل 6 فیزیولوژی گایتون می باشد، به وضوح به این سوال پاسخ می دهد ( صفحه 76 گایتون انگلیسی )

 سر میوزین


پاسخ سوال 28 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی: گزینه الف


پاسخ سوال 29 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی : گزینه الف - جانور موجود در شکل اول از سمت راست دارای بدن غیر مسطح و سر غیر پهن و شکاف دهانی بزرگ است که به Basking shrak می رسد و مورد آخر نیز great white shark می باشد

 


 پاسخ سوال 31 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی : گزینه د - سلولاز باید دیواره سلول ها را تخریب کند تا بتوان سلول ها را با هم ادغام کرد


 پاسخ سوال 32 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی :گزینه د


 

پاسخ سوال 33 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی:  پاسخ نهایی بخش الف 1/12 و پاسخ نهایی بخش ب 1/4 است : گزینه الف صحیح است


 

پاسخ سوال 34 کد 1 شانزدهمین المپیاد زیست شناسی:  در صورتی که بیماری به صورت غالب به ارث می رسید احتمال بیمار بودن اولین فرزند صفر بود. پس گزینه الف صحیح است


 

پاسخ سوالات تشریحی آزمون مرحله اول شانزدهمین المپیاد زیست شناسی کشور : 

سوال 1 : 63.09

سوال 2 : 2400 - 2500

سوال 3 : 0.3

سوال 4 : 4

سوال 5 : 0.15

سوال 6 : 0.057

 

لازم به ذکر است این پاسخ ها قطعی نیستند و آنچه که در همه المپیاد ها و بالاخص المپیاد زیست شناسی دیده می شود این است که در مورد برخی از سوال ها، افراد مختلف نظرات متفاوتی می توانند داشته باشند.


Super User

وبگاه: IrSchool.net

گروه تولید محتوا همیار دانش آموز 1395

نظر دادن

 فروشگاه آنلاین مدرسه ایرانیان

 
 
 

نماد اعتماد الکترونیکی

  

تیم همیار دانش آموز موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی - ای نماد - شده است. با اطمنیان خرید کنید.

 

عضویت در خبر نامه

از آخرین اخبار، محصولات و تخفیف های ما آگاه شوید.

تماس

 ایمیل : IrSchool.net@gmail.com
تلفن : 03134461898
تلفن همراه : 09120321063